หน้าแรก แท็ก ทีเซลส์ (TCELS)

แท็ก: ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิ...

TCELS-มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ เชิญร่วมกิจกรรม“สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 9”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ข...

ทีเซลส์ จับมือ สวทช. เนคเทค-ไอแทป สร้างเครือข่ายฯรองรับทดสอบมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เนคเทค-ไอแทป สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรองรับทดสอบมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล กระทรว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน