หน้าแรก แท็ก ที่มาของกองกำลังติดอาวุธในพม่า : กรณีของกะเหรี่ยง : โดย ลลิตา หาญวงษ์

แท็ก: ที่มาของกองกำลังติดอาวุธในพม่า : กรณีของกะเหรี่ยง : โดย ลลิตา หาญวงษ์

ไทยพบพม่า : ที่มาของกองกำลังติดอาวุธในพม่ากรณีของกะเหรี่ยง

กองกำลังของชาวมอญในพม่าตอนล่างมิได้มีความเข้มแข็ง จำนวนทหาร และพลวัตเท่ากับกองทัพของกะเหรี่ยง หรือ KNU (Karen National Union) นอกจากนี้ ชาวพม่ายังมีทั...

ที่มาของกองกำลังติดอาวุธในพม่า : กรณีของกะเหรี่ยง : โดย ลลิตา หาญวงษ์

อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งระหว่างกองทัพพม่ากับชาวกะเหรี่ยงเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากระบอบอาณานิคมในพม่า ชาวกะเหรี่ยงแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยอีกหลายกลุ่ม แ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน