วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก แท็ก ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

แท็ก: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

คอลัมน์จิตวิวัฒน์ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว : เมื่อชีวิตออกแบบได้เสมอ โดย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว ภาพที่หลายคนคุ้นเคย หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นด้วย คือผู้คนที่เดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัด และเดินทาง...

‘ความดี’จากฐานราก : สร้างชุมชนคุณธรรมด้วยวิถีวัฒนธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

ทุกปีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) จะมีการรายงานดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของแ...

จิตวิวัฒน์ : จิตอาสาข้ามพรมแดน : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

เมื่อกล่าวถึงความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ภาพที่นำเสนอส่วนมาก คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจากการเจรจาสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นำหรื...

เมื่อคุณธรรมไม่ใช่‘ไม้เท้าวิเศษ’และต้องการ‘ความสร้างสรรค์ทางคุณธรรม’ : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

“คุณธรรมไม่ใช่ไม้เท้าวิเศษ” และต้องการ “ความสร้างสรรค์ทางคุณธรรม” ข้อเสนอสำคัญจากเวที เสวนา “ปณิธานความดีจากการตั้งใจสู่การปฏิบัติ” ในงานประชุมวิชากา...

จิตวิวัฒน์ : คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม หรือศักยภาพด้านในของมนุษย์มาบ้าง จะเข้าใจได้ว่าจุดร่วมของกระบวนการในลักษณะนี้ คือ นำพาแต่ละคนเข...

คอลัมน์จิตวิวัฒน์… ‘ความดี’หลากวัย : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

ความตั้งใจทำ “ความดี” ของคนแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร คือ คำถามที่ทีมนวัตกรรมองค์ความรู้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำมาออกแบบแบบสอบถามเก็บข้อมูลการตั้ง...

จิตวิวัฒน์ : ‘คุณธรรม’ ในสังคมพหุวัฒนธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที...

จิตวิวัฒน์ : เรียนรู้อยู่กับความตาย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

“คนที่หันหลังให้ความจริง จะถูกความจริงโบยตี ความตายคือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น เมื่อระลึกความจริงนี้ได้ต้องเผชิญ ความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย”...

จิตสำนึกของการอยู่ร่วม กระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์ของ แรงงานข้ามชาติและคนในสังคมไทย

ปรากฏการณ์ที่แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาทำงานในไทย เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับการศึกษามากขึ้น ล่าสุดปลายเดือนสิงหาคม 2559 มีการเปิดเผยผ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน