หน้าแรก แท็ก นพ.วิชัย เทียนถาวร

แท็ก: นพ.วิชัย เทียนถาวร

‘ชีวิตจริง’ หลังเกษียณ 7 วัน

ชีวิตหลังเกษียณของผู้รับราชการในห้วงเวลา 7 วันแรก เป็นอย่างไร ผู้เขียนอยากฝากคติธรรม พึงทราบเป็นวิทยาทานทั้งในทางบวกและทางลบพึงปรับตัวตามที่เคยเป็น...

40 มารยาทในสังคม

“หลวงพ่อจรัญ” แห่งวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ให้ข้อคิดกับลูกศิษย์เสมอว่า “คนโกรธ คือ คนโง่ คนโมโห คือ คนบ้า” ยิ่งในยุคโควิด-19 ภาวะเครียด ภาวะก...

มหาวิกฤตโควิด-19 กับการเมือง

10กันยายน 2564 ที่รัฐสภา โดยสมาชิกรัฐสภามีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 472 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง โดยเฉ...

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

คนเราที่เกิดมาในโลกนี้จากท้องแม่ ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิง จากวัยเด็กสู่วัยรุ่น จะได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา-มารดา ต่อมาก็จะเป็น “ครู” เป็นพ่อแม่ลำดับสอง...

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก

การศึกษาว่าด้วย “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ไม่ว่าจะเป็นสายทางโลกหรือสายทางธรรมไม่ได้แตกต่างกันเท่าใด หากวิเคราะห์ดูแล้ววงจรชีวิตของคน หรือที่ว่าด้วย “ชีวิต” ...

‘สมมุติ’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

สองปีที่แล้วมีโอกาสไปเยี่ยม “คุณหมอ” ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เป็นนายแพทย์หนุ่ม อายุประมาณ 30 ปีเศษ ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพ...
ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร

ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร

ต้นไม้ลืมดิน ปักษิณลืมไพร พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะมั่นคงดำรงต่อไปได้ หรือจะเสื่อมไม่ใช่ใครที่ไหน แต่อยู่ที่พุทธบริษัทสี่ คือ “ภิกษุ ...
อาสาฬหบูชา ในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

อาสาฬหบูชา ในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้มีโอกาสไปทำบุญ ที่วัดโคกสำเริง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มีชาวบ้านผู้คนมาร่วมทำบุญกันพอสมควร สังเกตดูชา...

คนไทยเป็นเจ้าของอธิปไตยและประเทศ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

“พรรคการเมือง” เป็นสถาบันการเมืองที่มีความสำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเข้าสู่ยุคมีการเลือกตั้ง การหาเสียง สร้างคะแนน สร้างคุณค่า สร้าง...

วิชาที่ประเสริฐที่สุด คือ วิชาธรรม โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

“ปัญญา” หรือความรอบรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัญญา “ทางโลก” อย่างหนึ่ง กับปัญญาใน “ทางธรรม” ปัญญาในทางโลก ได้แก่ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิชาค...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน