วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
หน้าแรก แท็ก นพ.วิชัย เทียนถาวร

แท็ก: นพ.วิชัย เทียนถาวร

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก

‘คณะแพทยศาสตร์’สถาบันพระบรมราชชนก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกที่สถาบันเป็นน...
คนที่โชคดีที่สุดคือใคร?

คนที่โชคดีที่สุดคือใคร?

คนที่โชคดีที่สุดคือใคร? โลกนี้ คือ ละคร เพลงไทยสากลที่ขับร้อง โดย สุเทพ วงศ์กำแหง โดยมีคุณไพบูลย์ บุตรขัน เจ้าของผลงานอมตะมากมายเป็นผู้ประพันธ์เนื้...

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง เกิด‘ฌาน’กับ‘ญาณ’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ธรรมนิพนธ์ที่พูดถึง “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง” รู้สึกว่ามีประโยชน์เพราะท่านเจ้าประ...

6เมษายน‘วันจักรี’และครบรอบ3ปีสบช. โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

วันที่ 6 เมษายนของทุกปี คือวันจักรี อันเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพร...
มา‘สวดมนต์’กันเถอะ

มา‘สวดมนต์’กันเถอะ

มา‘สวดมนต์’กันเถอะ “การสวดมนต์” พระพุทธเจ้ามิได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องสวดกี่จบจึงจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “ใจ” ของผู้สวดเป็นสำคัญ ถ้าสวดน้อยแต่จิ...

แก้ปัญหาด้วยการมี‘สติ’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

หากเราติดตามข่าวสารจากหลากสื่อ หลายสำนักในช่วงที่ผ่าน “วิกฤตโควิด-19” ทำลายล้าง “ชีวิตคน” ผลกระทบยังลุกลาม นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสังคม การเมือง เท...

‘สติ’มาเร็ว…‘ปัญญา’เกิดเร็ว โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ในสังคมยุค “New Normal” อันเกิดจาก Covid-19 นำมาสู่ปัญหาที่หลากหลายนอกจากปัญหาการเจ็บป่วย ณ ศักราชนี้ ที่ตามมาไม่หยุดหย่อนคือภาวะ “ข้าวยาก-หมากแพง” รา...

สมาธิ และ เงาดำ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนมีโอกาสอ่านหนังสือ “ญาณสมาธิ” ความหยั่งรู้จากสมาธิ โดย พระธรรมมงคลญาณ หรือที่พวกเราลูกศิษย์ทั้งหลายเรียก หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งอ่านแล...

นพ.วิชัย เทียนถาวร : กระแสทรรศน์ ว่าด้วย การถ่ายโอน รพ.สต.

“การเปลี่ยนแปลง” ใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดต่อ “คน” ซึ่งตามทฤ...
เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง คําว่า ประชาชนต้องปรับตัวอยู่กับไวรัสโควิด-19 ให้ได้เป็น “คาถา” ที่สำคัญของคนไทยทุกคนต้องเริ่มท่องบ่อยๆ จนเข้าใจ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน