หน้าแรก แท็ก นพ.วิชัย เทียนถาวร

แท็ก: นพ.วิชัย เทียนถาวร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” ทรงเป...
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นเมตตาธรรม พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นศิษย์พระกรรมฐาน ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ คือ ท่านอาจารย...

วิกฤตโควิด19-วิกฤตเศรษฐกิจ สู่วิกฤตทางปัญญา โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ภายหลังประชุมสภาผู้แทนฯ และลงมติรับหลักการพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงินงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท ขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าท...
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล สาย ‘พุทโธ’ แห่งวัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล สาย ‘พุทโธ’ แห่งวัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล สาย ‘พุทโธ’ แห่งวัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ เมื่อราว 20 ปีก่อน ผู้เขียนได้เคยไปกราบ “หลวงปู่ดุลย์ อตุโล” ที่วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จั...
‘สบช.’สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ของกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชัย เทียนถาวร

‘สบช.’สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ของกระทรวงสาธารณสุข

‘สบช.’สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ของกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ “สมเด็จพระราชบิดา” เสร็จ...
ดับทุกข์จากโควิด-19 เพียง 10 นาที ทุกข์ของคนไทยในวันนี้

ดับทุกข์จากโควิด-19 เพียง 10 นาที

ดับทุกข์จากโควิด-19 เพียง 10 นาที ทุกข์ของคนไทยในวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากเหตุคือ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หวาดกลัวสารพัด ทั้งกลัวติด กลั...
เทคโนโลยี‘กับดัก’ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทคโนโลยี‘กับดัก’ ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทคโนโลยี‘กับดัก’ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบหลักสำคัญ คือ การพัฒนาคน : โดยพัฒนาตัว “คน” ที่เป็นปัจจัยตัวกระทำให้กับ...

บุคคลที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบัน โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

การพัฒนาประเทศไทย มีแผนการพัฒนาประเทศว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 12 และทิศทางการพัฒนาประเทศของเราก็มักจะตามประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเ...

หลวงพ่อคูณ‘ทานบารมี’อันยิ่งใหญ่ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปกราบ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา และได้เช่า “รูปหล่อหลวงพ่อที่พูดได้” จากมือหลวงพ่อเอง แต่ก่อนท่านจะมอบให้ท่า...
ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปได้แก่ วิธีของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม (Environmentalists) และนักอนุร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน