หน้าแรก แท็ก นิทานสุภาษิตจีน (170) 成语故事 (一百七十)

แท็ก: นิทานสุภาษิตจีน (170) 成语故事 (一百七十)

เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (170) 成语故事 (一百七十)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 张良纳履/張良納履 Zhānɡliánɡ nà lǚ (จาง เหลียง น่า หลวี่) โดย คำว่า 张良/張良 Zhānɡliánɡ (จางเหลียง) แปลว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน