หน้าแรก แท็ก นิธิ เอียวศรีวงศ์

แท็ก: นิธิ เอียวศรีวงศ์

การเมืองของประชามติ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

เหตุใด คสช.จึงกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอต้องผ่านประชามติ ผมคิดว่าจะเข้าใจได้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ระยะแรกที่ คสช.ยึดอำนาจ ทหารที่ทำรัฐประหารรู้...

รัฐกับการแบ่งนิกายของสงฆ์ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

รัฐกับการแบ่งนิกายของสงฆ์ (มติชนสุดสัปดาห์ 15-21; 22-28 กรกฎาคม 2559) บทความต่างๆ ในหนังสือเรื่อง How Theravada is Theravada? ซึ่งนาย Peter Skilli...

นิธิชี้ “ภาษาไต-ไท” เคยเป็นภาษากลางทางการค้าและศาสนาเกือบพันปีมาแล้ว

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผยข้อเขียนบางส่วนของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการชื่อดัง มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับภ...

ลงแดงกับจิตเภท โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

ผมมีเหตุจำเป็นต้องกลับไปอ่านบทความ "บ้านเมืองเราลงแดง" ของอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน ใหม่ ก็เหมือนบทความเรื่องอื่นของท่าน คือนอกจากประเด็นหลักที่ต้องการเส...

วิกฤตใหม่ของพุทธไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

วิกฤตใหม่ของพุทธไทย อุบาสกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์พระไพศาล วิสาโล ว่า เหตุใดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของตนจึงกลับกลายมาเป็นความรู้สึกต่อต...

มหาวิทยาลัยกับห้างสรรพสินค้า โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

มหาวิทยาลัยกับห้างสรรพสินค้า (1) เมื่อตอนเป็นหนุ่ม นักวิชาการออสเตรเลียคนหนึ่งบ่นให้ฟังว่า ในวันหยุดราชการ เขาประสบความยากลำบากในการเข้าไปยังจุฬาลงกร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : คำพิพากษาจากอำนาจทางวัฒนธรรมไทย

“ดูดี” อย่างที่อำนาจทางวัฒนธรรมไทยกำหนดให้นิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยไทย มีอย่างเดียวกัน (ไม่จำเพาะที่ใดที่หนึ่ง) นอกเหนือจากผิวพรรณรูปร่างหน้าตาแล้ว ...

“รัฐพันลึก vs. สังคมพันลึก” (ตอนต้น) โดย เกษียร เตชะพีระ

"รัฐพันลึก vs. สังคมพันลึก" (ตอนต้น) ข้อคิดเรื่อง Deep State หรือที่ อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร แปลเป็นไทยอย่างแยบคายว่า "รัฐพันลึก" ซึ่ง อาจารย์เออเชนี...

เผด็จการที่ไหนๆ ก็แทรกแซงงานสร้างสรรค์มนุษยศาสตร์

ปรับปรุงจากบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่อง วิพากษ์มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์วิพากษ์ - น้ำยามนุษยศาสตร์ในสังคมไทย เผด็จการที่ไหนๆ ก็แทรกแซงงา...

“ทหารทำเพราะอะไร” (ตอนต้น) โดย เกษียร เตชะพีระ

วิชาแรกในชีวิตที่ผมได้เรียนกับครูเบ็นหรือโปรเฟสเซอร์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน เมื่อครั้งไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอกที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเม...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน