วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
หน้าแรก แท็ก บทความ คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน นพดล ปกรณ์นิมิตดี ผู้ค้ำประกัน ลูกหนี้

แท็ก: บทความ คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน นพดล ปกรณ์นิมิตดี ผู้ค้ำประกัน ลูกหนี้

คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

การกรอกข้อมูลใน มคอ 3 (งานกระดาษตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา) ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง จะมีอยู่ข้อหนึ่งในเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องคุณธรรม จริ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน