หน้าแรก แท็ก บทความ

แท็ก: บทความ

บทความ : ฉันทามติเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ : โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

ผมควรเตือนแต่ต้นเลยว่า ผมมีฉันทาคติกับพรรคอนาคตใหม่ ผมจึงเห็นว่าข้อเสนอของพรรคเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ เป็นแสงสว่างริบหรี่ในท่ามกลางความมืด...

บทความ : โรงเรียนที่หายไป โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ปี 2561 ประเทศไทยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,112 โรง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,089 โรง คิดเป็...

บทความ : คดี 9 ศพบนทางด่วน บทสะท้อนความยุติธรรมทางกฎหมายที่ต้องรอคอยการแก้ไขใหม่ : โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เมื่อกล่าวถึงความยุติธรรมทางกฎหมาย ที่คู่กรณีไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยร้องขอต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง หรือจะเป็นคดีอาญาก็ตามที ส่วนใหญ่มักจะจบลงโดยม...

บทความ : จุดจบของบรรษัทเผด็จการ : โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

ไม่มีใครทำนายได้ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงอย่างไร นับตั้งแต่ยุบสภา, แก้รัฐธรรมนูญให้ ส.ว.กลายเป็น ส.ส.ประเภทสอง (ทำให้รัฐบาลต้องลาออกโดยมารยาท เ...

บทความ : พนักงานอัยการกับคดีแพรวา โดย : คณิต ณ นคร

หนังสือพิมพ์ “มติชนรายวัน” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 พาดหัวข่าวตัวโตว่า แม่ ดร.เป็ด วอน “แพรวา” ชดใช้ตามศาลสั่ง เผย 9 ปีไม่เคยติดต่อ ยธ. ส...

การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต้อง Demand Side

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2549 ซึ่งเป็นแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี ที่สถานศึกษาต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒ...

บทความ : รุ่งอรุณของการศึกษาไทย : ธรรมทัศน์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันนี้ไม่มีพระมหาเถระรูปใดของประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทย มากเท่ากับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แนวคิดและผล...

บทความ : การรับนักเรียนสะท้อนวิธีคิดแบบไร้เดียงสา ของนักการศึกษาไทย : ณรงค์ ขุ้มทอง

ช่วงนี้มีนักการศึกษา/นักวิชาการ/และนักการเมืองบางคนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หรือการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป้...

“รายชื่อ ส.ว.” โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

รายชื่อ ส.ว.ที่เพิ่งประกาศไม่ช่วยให้ popularity หรือความนิยมของ คสช.เพิ่มขึ้นเลย จากผลการเลือกตั้ง ประชาชนที่นิยม คสช.มีอยู่แน่ หากการเลือกตั้งครั้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน