หน้าแรก แท็ก บทความ

แท็ก: บทความ

“รายชื่อ ส.ว.” โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

รายชื่อ ส.ว.ที่เพิ่งประกาศไม่ช่วยให้ popularity หรือความนิยมของ คสช.เพิ่มขึ้นเลย จากผลการเลือกตั้ง ประชาชนที่นิยม คสช.มีอยู่แน่ หากการเลือกตั้งครั้...

บทความ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในร่างกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา โดย : นพดล ปกรณ์นิมิตดี

ด้วยผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....ล่าสุดประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2561 จากเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งพาดห...

บทความ : การกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ่นของจีน : โดย อุดร ตันติสุนทร

จากการที่กระผมได้ไปศึกษาดูงานการกระจายอำนาจให้แก่เทศบาลนครคุนหมิงของจีน ได้พบว่าการที่จีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดดนั้น มาจากการกระจายอ...

“ม.ร.ว.ปรีดิยาธร” เผยแพร่บทความ 8 เหตุผลที่ไม่ต้องการให้ “บิ๊กตู่” เป็นนายกอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันคึกฤทธิ์ ปราโมช และอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สมัยรัฐบาล คสช.ได้เผยแพร่บทความเรื่อง "8 เห...

บทความ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ โดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์

สํานักเศรษฐกิจและสถาบันการเงินต่างวิเคราะห์ถึงโอกาสทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของกลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันจะมีสัดส่วนของจำนวนประชาก...

บทความ : เมื่อสภามหาวิทยาลัย มีกรรมการสภาเป็น‘สภาตรายาง’ : โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ผมเข้าใจว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากการสรรหาโดยอิสระจากคณะ สำนักต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และปราศจากการแทรกแซงของผู้บริหารมหาวิทยา...

บทความ ‘แผงลอย’ต้องจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ โดย : นฤมล นิราทร, สมชัย จิตสุชน

การออกมาเรียกร้องโดยผู้ค้าแผงลอย องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการลดผลกระทบจากการจัดระเบียบการค้าแผงลอยและเสนอให้รัฐบาลและ...

บทความ เดินหน้าประเทศไทย กับนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดย : รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้ เพราะคนถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่ง วัน...

บทความ : การหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค มิติใหม่ทางการเมืองไทย : โดย นิมิตร จินาวัลย์

สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในรอบปี 2561 และใกล้จะถึงวันเลือกตั้งในปี 2562 เปรียบเทียบกับพรรคการเมืองอื่นๆ ในการเตรียมการลงแข่งขัน การเลือก...

บทความ กฎหมายกับการปฏิรูปพรรคการเมือง โดย : ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว

กฎหมายในการปฏิรูปพรรคการเมือง จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎห...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน