หน้าแรก แท็ก บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในร่างกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา :โดยนพดล ปกรณ์นิมิตดี

แท็ก: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในร่างกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา :โดยนพดล ปกรณ์นิมิตดี

บทความ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในร่างกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา โดย : นพดล ปกรณ์นิมิตดี

ด้วยผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ....ล่าสุดประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2561 จากเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งพาดห...

บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในร่างกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา :โดยนพดล ปกรณ์นิมิตดี

ด้วยผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ล่าสุดประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2561 จากเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งพา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน