หน้าแรก แท็ก บทบาทประธานสภา กับภารกิจการเมือง‘ปริ่มน้ำ’

แท็ก: บทบาทประธานสภา กับภารกิจการเมือง‘ปริ่มน้ำ’

บทบาทประธานสภา กับภารกิจการเมือง‘ปริ่มน้ำ’

หมายเหตุ - ภายหลังรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่ 24 พฤษภาคม จะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกประธาน และรองประธานวุฒิสภา จากนั้นวันที่ 25 พฤษภาคม จึงมีการป...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน