หน้าแรก แท็ก บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อประเทศ

แท็ก: บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อประเทศ

บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อประเทศ : โดย ผดุง จิตเจือจุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวย่อ “กม.” จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ม.28 ตรี เกี่ยวกับโครงสร้าง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน