หน้าแรก แท็ก บรรเจิด สิงคะเนติ

แท็ก: บรรเจิด สิงคะเนติ

ขับเคลื่อน‘ปชต.’ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมายเหตุ - ความเห็นนักวิชาการจากเวทีอภิปราย เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำอันหลากหลายมิติ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ส่วน...

อดีตคณบดี”นิด้า” “พงศ์เทพ” “คำนูณ” ร่วมวงชำแหละ”ชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่”(คลิป)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อ "ชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่"  โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดี...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน