หน้าแรก แท็ก ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ คสช.

แท็ก: ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ คสช.

ท่านอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เป็นอย่างไรบ้างครับ อ่าน (ร่าง) รัฐธรรมนูญไปถึงไหนแล้ว ไม่จำเป็นต้องอ่านหมดทุกหมวด ทุกมาตรา เพราะบางหมวดเป็นหมวดที่เรียกตามภาษากีฬาว่า "ไฟต์บังคับ" คื...

ขัง’อากาศ’ โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

การทำให้ศูนย์ปราบโกงประชามติกลายเป็น อากาศธาตุŽ กำลังดำเนินไปอย่างเอาจริงเอาจัง แต่กระนั้น ต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า อากาศŽ นั้น มีคุณส...

สถานะ การเมือง ปราบโกง ประชามติ ในทาง ‘ความคิด’

ประหนึ่งว่า "คำขอร้อง" อันดำเนินไปอย่างเฉียบขาดอย่างยิ่งจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่อ "ศูนย์ปราบโกงประชามติ" นปช. จะเป็นการเปิด "เกมรุก" "ผมไม...

อย่างน้อยเราก็ยังได้ตอบ โดย กล้า สมุทวณิช

"ข้อแข็ง" ที่สุดของรัฐธรรมนูญ 2550 ก็คือความที่มันได้ผ่านความเห็นชอบจากการทำประชามติของประชาชนมาแล้ว จุดแข็งเรื่องการได้รับประชามติมานี้ถูกใช้เพื่อ...

แนวโน้ม อันตราย อนิจจัง แห่ง ประชามติ ผ่าน หรือ “ไม่ผ่าน”

แรกที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ออกมาแสดงความคาดหมายว่าอาจจะไม่มีการทำ "ประชามติ" ในวันที่ 7 สิงหาคม ผู้คนต่างไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย เกจิก...

ร่าง รัฐธรรมนูญ ประชามติ 7 สิงหาคม เชิง สภาวธรรม

พลันที่ปรากฏ "ร่างรัฐธรรมนูญ" ขึ้นนับแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมา ปัจจัยของร่างรัฐธรรมนูญได้นำไปสู่ปัจจัยแห่ง "ประชามติ" อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 1 เป็...

ยิ่งไปออกเสียงมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประชาธิปไตยมากเท่านั้น โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เดิมทีเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ที่ยกร่างเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เพื่อจัดส่งให้ประชาชนนำไปอ่านให้ได้ก่อนปลายเ...

พัฒนาความคิด ประชามติ รัฐธรรมนูญ ประชามติ ‘คสช.’

เหตุปัจจัยอะไรทำให้เรื่องของ "การเลือกตั้ง" มีความสัมพันธ์กับ "ประชามติ" ทั้งๆ ที่เป้าหมายมีความแตกต่างกัน การเลือกตั้งต้องมี "คู่แข่ง" หรือคู่ "สั...

ต้อง ‘ทะลุถึงหัวใจ’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

จุดมุ่งหมายของการ "ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" คือเพื่อให้มีคำตอบว่า "รัฐธรรมนูญ" ที่จะประกาศใช้ต่อไปนี้เป็นฉบับที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ เพื่อใ...

ขออภัย-ขอถาม โดย นฤตย์ เสกธีระ

ความจริงสัปดาห์นี้น่าจะว่าด้วยเรื่อง กปปส. และ นปช. เกี่ยวกับการประชามติ แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดความผิดพลาดด้านข้อมูล สัปดาห์นี้จึงต้องขออภัย ข้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน