วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
หน้าแรก แท็ก ประชามติ วีรพงษ์ รามางกูร ร่างรัฐธรรมนูญ

แท็ก: ประชามติ วีรพงษ์ รามางกูร ร่างรัฐธรรมนูญ

ประชามติ รับไม่รับ ร่าง รธน. โดย วีรพงษ์ รามางกูร

กลายเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้วว่าก่อนที่จะมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร จะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรม...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน