หน้าแรก แท็ก ประติมากรรมสำริดประโคนชัย

แท็ก: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย

สุจิตต์ วงษ์เทศ: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ รัฐพุทธมหายานเก่าสุดในสุวรรณภูมิ

ประติมากรรมสำริดประโคนชัย มีจำนวนหนึ่งถูกลักลอบจาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ไปอยู่ยุโรปและอเมริกา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดเสวนาวิชาการ ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน