หน้าแรก แท็ก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561

แท็ก: ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน