หน้าแรก แท็ก ประทานพรปีใหม่ 2562

แท็ก: ประทานพรปีใหม่ 2562

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดรา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน