หน้าแรก แท็ก ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

แท็ก: ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บ้าน-เรือน ไม่มีในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย

คำว่า บ้าน ในภาษาไทย มีความหมายทั้งในแง่ที่อยู่อาศัย คือ เรือน (house) เป็นหลังๆ และทั้งในแง่ชุมชน คือ หมู่บ้าน (village) เรือนหลายหลังอยู่รวมกัน ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย รับใช้การเมืองของคนกลุ่มน้อย

ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เป็นจริงและไม่หยุดนิ่ง ไม่แบ่งตายตัวแข็งทื่อเป็นยุคทวารวดี, ศรีวิชัย, เชียงแสน, ลพบุรี, สุโขทัย, อยุธยา ฯลฯ แต่โครงเรื่องปร...

สุวรรณภูมิในอาเซียน : ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “กีดกัน” บรรพชนนานาชาติพันธุ์ แล้วสร้างปัญหาจนเกิดขัดแย้งรุนแรง

ไทยไม่มีประวัติศาสตร์แห่งชาติที่แท้จริง (ความเป็นชาติของไทยในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้) ที่ มีอยู่เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของรัฐราชสมบัติในล...

“ศรีศักร” ชี้ “ราชธานีไทย” เพิ่งมีสมัย “อยุธยา” ยุคบรมไตรโลกนาถ แจง ก่อนหน้านั้นยังไม่มีการ “รวมศูนย์”

สืบเนื่องโอกาสครบรอบ 40 ปี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และข้อเขียนของนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเปิดเผยหลักฐานว่าเมืองศรีสัชนาลัย เก่ากว...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กลุ่มชาติพันธุ์ถูกลดทอนความเป็นคน เพราะประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ครอบงำกล่อมเกลาคนไทยให้เชื่อว่าตนเป็นเชื้อชาติไทยบริสุทธิ์มาตั้งแต่บรรพชนกรุงสุโขทัยราชธานีแห่งแรก คนกลุ่มอื่นไม่ไทย ยิ่ง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : อนุรักษนิยมไทย

คนชั้นนำเกณฑ์นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไปฟังการบรรยายโดยทหารแต่งเครื่องแบบยศนายพันเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในที่ประชุมห้องหนึ่งของรัฐสภา แล้วบันทึกภาพและ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ทำนบรอ ยุคอยุธยา ที่หัวรอ บริเวณป้อมมหาไชย

ยุคอยุธยา ในพระนครศรีอยุธยา มีทำนบเบี่ยงเบนกระแสน้ำในแม่น้ำ แล้วยังใช้ประโยชน์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำด้วย เรียกว่า ทำนบรอ ทุกวันนี้เรียก หัวรอ บริเวณด้าน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประวัติศาสตร์เพิ่งสร้าง เพื่อไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ

ชุมชนป้อมมหากาฬ ชานกำแพงพระนคร กรุงรัตนโกสินทร์ (ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เชื่อมถนนมหาไชย) ถูกตั้งข้อพิศวงสงสัยว่า ชุมชนป้อมมหากาฬ ประวัต...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชุดประจำชาติที่เพิ่งสร้างใหม่

ไทยเป็นอาณานิคมทางอ้อม ความทันสมัยของไทยจึงเป็นไปตามแบบของประเทศในอาณานิคม ชุดไทยดั้งเดิมไม่เคยมี เพิ่งมีสมัยหลังๆ เมื่อปลุกสำนึกชาตินิยมหลังเปลี่ยนช...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชุมชนชานกำแพงพระนคร กรุงเทพฯ หลักฐานประวัติศาสตร์มีชีวิตแห่งเดียวในไทย

ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ไม่มีประวัติศาสตร์สังคม ผู้มีอำนาจจึงไม่เห็นความสำคัญของชุมชนบ้านเรือนราษฎรบริเวณชานกำแพงพระนคร ชุมชนป้อมมหากาฬ เป็นชุม...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน