วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
หน้าแรก แท็ก ประเทศแข็งแรงมั่นคง

แท็ก: ประเทศแข็งแรงมั่นคง

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างชนบทแข็งแกร่งยั่งยืนเสริมเศรษฐกิจสังคมของประเทศแข็งแรงมั่นคง : โดย ผดุง จิตเจือจุน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นมรดกล้ำค่า ที่พระองค์ได้ให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน