หน้าแรก แท็ก ปีใหม่ของไทย

แท็ก: ปีใหม่ของไทย

ประเพณีขึ้นปีใหม่ ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

การนับวันเดือนปีมีความสำคัญต่อการกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง การขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีที่ทุกชาติทุกศาสนาถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาช้านา...

ศักราชกับการขึ้นปีใหม่ของไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ศักราช หมายถึง ระยะเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปีๆ ไป ก่อนที่ประเทศไทยจ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน