หน้าแรก แท็ก ปุสาคโม

แท็ก: ปุสาคโม

เดินตามดาว 30 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 โดย ปุสาคโม (ชมคลิป)

https://youtu.be/LTFll50d1ks ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการใดก็สำเร็จได้โดยง่าย เพราะมีผู้เมตตากรุณา ถ้ารับธนบัตรจำนวนมากจะได้ของเ...

เดินตามดาว 23-29 ธันวาคม 2562 : โดย ปุสาคโม (ชมคลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะดำเนินชีวิตประจำวันไปตามปกติ แต่ผู้เกี่ยวข้องในทางต่างๆ และสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีอาจมีอุปสรรคในการทำงาน ทางที่ด...
เดินตามดาว ประจำวันที่ 27 เมษายน-3พฤษภาคม 2563 : โดย ปุสาคโม

เดินตามดาว 16-22 ธันวาคม 2562 : โดย ปุสาคโม (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกมาก กิจการงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างดี มีเหตุการณ์ยุ่งยากเกิดขึ้นในหมู่ญ...

เดินตามดาว 9-15 ธันวาคม 2562 : โดย ปุสาคโม (ชมคลิป)

https://youtu.be/CttfXP6cjCc ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากสถาบันการงานชั้นสูง งานด...

เดินตามดาว 2-8 ธันวาคม 2562 : โดย ปุสาคโม

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านโชคดีมากก็จริง แต่จะใช้ไปในทางไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมมากนัก เช่น ได้เงินสดมาก้อนหนึ่งในฐานะลาภลอยท่า...

เดินตามดาว 25 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 : โดย ปุสาคโม (ชมคลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอยู่ในหมู่ชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ กัน ชีวิตประจำวันของท่านมีแนวโน้มที่จะได้พบเหตุการณ์ใหม่ๆ โดย...

เดินตามดาว ปุสาคโม วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องกันหลายวัน ข่าวสารที่ได้รับก็เป็นเรื่องไม่พอใจ จดหมายเอกสาร...

เดินตามดาวปุสาคโม ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2562 (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์ท่านทำงานได้อย่างดี ได้รับค่าตอบแทนสูง มีเหตุการณ์ลึกลับซับซ้อนใกล้ตัว ควรระวังการติดเชื้อโรคต่างๆ จากผู้อื่น มีชื่อเส...

เดินตามดาว 4-10 พฤศจิกายน 2562 : โดย ปุสาคโม (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำอะไรก็ตามมักมีอุปสรรคที่นึกไม่ถึง ซื้อของสวยๆ งามๆ ก็ได้ของไม่แท้ มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาให้ แต่สัตว์เลี้ยงตัวเ...

เดินตามดาว 28 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562 : โดยปุสาคโม (คลิป)

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้ฟังข่าวลือทั้งที่จริงและไม่จริงอยู่บ่อยๆ ผู้ใหญ่ในวงการงานของท่านพูดจามักเป็นความจริง แม้แต่เรื่องในอนาคตก็ไ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน