หน้าแรก แท็ก ผดุง จิตเจือจุน

แท็ก: ผดุง จิตเจือจุน

ภัยมืดจากมลพิษทางอากาศ : โดย ผดุง จิตเจือจุน

เมื่อราวต้นปีนี้ เกิดปรากฏการณ์หมอกแผ่ปกคลุมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้ทัศนวิสัยในการมองไม่แจ่มชัดขมุกขมัว มิใช่หมอกอันเกิดจากไอน้ำกระทบความร้อนจ...

กีฬา กระบี่กระบองเป็นการละเล่นของไทย มีมาแต่สมัยอยุธยา : โดย ผดุง จิตเจือจุน

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ที่ได้จุดกระแสให้ประชาชนคนไทยที่ได้มาเ...

บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อประเทศ : โดย ผดุง จิตเจือจุน

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวย่อ “กม.” จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ม.28 ตรี เกี่ยวกับโครงสร้าง...

พระพุทธศาสนายังมั่นคง แต่ชาวพุทธเริ่มหมดศรัทธาสถาบันสงฆ์ : โดย ผดุง จิตเจือจุน

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศอินเดียและเจริญรุ่งเรือง ภายหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาก็ยังยั่งยืนมั่นคงเรื่อยมา จนถึงราว พ.ศ.1255 ก็ถู...

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเลือกเพราะศรัทธา หรือเลือกเพราะเงิน : โดย ผดุง จิตเจือจุน

บทความนี้จุดประสงค์เขียนขึ้นมาเพื่อผดุงและรักษาสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี ในฐานะเป็นผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรในท้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน