วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
หน้าแรก แท็ก ผลิตครู

แท็ก: ผลิตครู

เปิดมุมมอง ‘2 นักวิชาการ’ สะท้อนปัญหา ‘ผลิต-พัฒนาครู’

เปิดมุมมอง '2 นักวิชาการ' สะท้อนปัญหา 'ผลิต-พัฒนาครู' ทุกครั้งที่มีการ "ปฏิรูปการศึกษา" สิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ต้องปรับเรื่องแรกๆ คือ กา...

ทำอย่างไรประเทศของเรา จึงจะได้ครูที่ใช้ความรู้ทีพีซี (TPCK) ในการประกอบวิชาชีพ? : โดย ดิเรก พรสีมา

ความรู้ (Knowledge) คืออะไร นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายของคำว่า “ความรู้” ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึงความจริงเกี...

ผลิตครูเพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ? โดย : ดิเรก พรสีมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538 นักธุรกิจและนักการศึกษาชั้นนำของไทย นำโดยคุณบัณฑูร ล่ำซำ และศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้ไปปรึกษาหารือกันที่ธนาคารกสิกรไท...

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร : โดย ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ผมไม่แน่ใจนักว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่งได้หยิบยกมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาอ่านและตีความกันบ้างหรือไม่ ที่ระบุถ...

มหาวิทยาลัยในบริบทของ คสช. : โดย เฉลิมพล พลมุข

การศึกษาที่ดีของเด็กเยาวชนในชาติบ้านเมืองย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของประชากรจะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศชาติในด้านต่างๆ ที่ต้องมีการแข่งขันกันทั้ง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน