วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
หน้าแรก แท็ก ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

แท็ก: ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ครูในยุค Disruption : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากสังคมมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ที่เคลื่อนไหวตลอ...

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดย : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ชนชาติสยามตั้งถิ่นฐานในสุวรรณภูมิมาช้านาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2482 จากนั้นคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม...

ความรู้ความเข้าใจ ในรัฐธรรมนูญ : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติหรือระเบียบแบบแผนในการปกครองรัฐ ซึ่งรัฐจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ประชากร (Population) ดินแดน (Territory) อำนาจ (so...

โขนพระราชทาน ‘สืบมรรคา’ : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

โขน เดิมคือมหรสพหลวง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และ จะแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น รามเกียรติ์มีที่มาจากมหากาพย์ของพร...

รัชกาลที่ 6 กับพระราชกรณียกิจด้านกฎหมาย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รัชกาลที่ 6 คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 เป็นพระรา...

การยิงสลุต โดย : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

การยิงสลุต (gun-salute) มาจากภาษาละติน “salutio” เป็นการยิงด้วยปืนใหญ่แต่สมัยโบราณของเรือสินค้าที่เดินทางในระยะไกลจำเป็นต้องมีปืนใหญ่ไว้คุ้มครองสินค้า...

ความแปลกของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่กำหนดโครงสร้างการบริหารประเทศอันประกอบด้วยอำนาจอธิปไตย ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ซึ่งภาพรวมหรือ...

รัฐบาลเสียงข้างน้อย : กรณีศึกษารัฐบาลคึกฤทธิ์ : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รัฐบาลเสียงข้างน้อย คือ รัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ไม่มีเสียงข้างมากเด็ดขาด หรือไม่มีเสียงเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการผ่านก...

มาฆบูชา กับบทบาทสงฆ์ไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

  ประเทศไทยมีประชากรส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา จึงมีการรำลึกและประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15...

เด็กไทยกับประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของประชาธิปไตย บทบาทการดำเนินกิจกรรมด้านความเป็นประชาธิปไตยตกอยู่กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนเด็กนั้นสังคมไทยไม่ได้คำนึงถึงการปลูกฝัง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน