วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
หน้าแรก แท็ก ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

แท็ก: ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รำลึกครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินเอกโขนลิง ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นศิลปินโขน

รำลึกครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินเอกโขนลิง

ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็นศิลปินโขนผู้ผดุงรักษาไว้ด้วยความงดงามตามแบบแผนหรือจารีตของศิลปะการแสดงโขน โดยแสดงบทบาทของโขนลิงมาแล้วทุกตัวในเรื่องรามเกียรต...

ทำไมต้องเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดอื่นผู้ว่าราชการจังหวัดล้วนมาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย เดิมทีนั้นผู้ว่า...
รัชกาลที่ 6 ต้นแบบการศึกษาภาคบังคับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 6 ต้นแบบการศึกษาภาคบังคับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นในประเทศยุโรป ซึ่งพระองค์ได้เสด็จปร...
สองมหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย จากสยามมาถึงประเทศไทย ข้าว

สองมหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย

จากสยามมาถึงประเทศไทย ข้าว เป็นอาหารสำคัญและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคสมัย เฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการข้าวไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอ...
รำลึกคึกฤทธิ์กับรัฐบาลเสียงข้างน้อย

รำลึกคึกฤทธิ์กับรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง : รำลึกคึกฤทธิ์กับรัฐบาลเสียงข้างน้อย วันที่ 9 ตุลาคม 2538 เป็นวันอสัญกรรมของศาสตราจารย์พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ซึ่งเ...
นิติรัฐและนิติธรรมในสังคมไทย (Rule of Law and Legal State in The Thai society)

นิติรัฐและนิติธรรมในสังคมไทย (Rule of Law and Legal State in The Thai society)

นิติรัฐและนิติธรรมในสังคมไทย (Rule of Law and Legal State in The Thai society) ความนำ เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมตั้งแต่บรรพกาลที่เป็นเผ่า ...

ปลดล็อกกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 ความว่า อาศัยอำนาจตามความใน...

ครูในยุค Disruption : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากสังคมมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ที่เคลื่อนไหวตลอ...

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดย : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ชนชาติสยามตั้งถิ่นฐานในสุวรรณภูมิมาช้านาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2482 จากนั้นคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม...

ความรู้ความเข้าใจ ในรัฐธรรมนูญ : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติหรือระเบียบแบบแผนในการปกครองรัฐ ซึ่งรัฐจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ประชากร (Population) ดินแดน (Territory) อำนาจ (so...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน