หน้าแรก แท็ก ผศ.สมหมาย จันทร์เรือง

แท็ก: ผศ.สมหมาย จันทร์เรือง

เจตนากับการกระทำความผิด : โดย ผศ.สมหมาย จันทร์เรือง

การกระทำความผิดทางอาญาโดยปกติต้องมีเจตนา ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา คือ มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะไ...

วันครูกับวันพฤหัสบดี

วันครูกับวันพฤหัสบดีมีความเชื่อมโยงกันจนทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่า “วันครูแห่งชาติ” ทำไมจึงไม่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่คนไทยคุ้นเคยในการประกอบพิธีไหว้ครูต...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน