หน้าแรก แท็ก ผู้เป็นปฏิปักษ์

แท็ก: ผู้เป็นปฏิปักษ์

เหยี่ยวถลาลม : ผู้เป็นปฏิปักษ์

รัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งใจเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนให้คนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มีอิสรภาพ       มีเสรีภาพที่จะเชื่อ จะคิด เขียน พูด ตราบเท่าที่...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน