หน้าแรก แท็ก ฝังศพครั้งที่ 2

แท็ก: ฝังศพครั้งที่ 2

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เก็บกระดูก สืบเนื่อง 2,500 ปีมาแล้ว

เก็บกระดูกคนตาย (ปัจจุบันเรียกเก็บอัฐิ) หมายถึงเมื่อเผาศพจนเหลือกระดูกเป็นเถ้าถ่านแล้ว (เรียกอัฐิ) มีพิธีเก็บกระดูก (อัฐิ) ไว้ในภาชนะหรือบรรจุในที่สำค...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เก็บกระดูกใส่ไห ใส่หม้อ ใส่โกศ ประเพณีเก่าแก่โคตรๆ 2,500 ปีมาแล้ว

เก็บกระดูกคนตาย (ปัจจุบันเรียกเก็บอัฐิ) ใส่ภาชนะต่างๆ เป็นพิธีกรรมสืบเนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,500 ปีมาแล้ว เรียกประเพณีฝังศพครั้งที่ 2 มี...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน