หน้าแรก แท็ก พจนา อาภานุรักษ์

แท็ก: พจนา อาภานุรักษ์

เพราะโรงเรียนไม่ได้สอน เยาวชนกับการต่อสู้เชิงสัญญะ โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

“และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ” ผู้เขียนขอหยิบชื่อวิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตของ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศ...

เด็ก เยาวชน พลเมือง โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ซึ่งตรงกับปีที่ท...

LGBTQ+กับเสรีภาพการแต่งกายในรั้วมหาวิทยาลัย โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

เมื่อกล่าวถึงสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศ แน่นอนว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศสูง โดยมีประชากรกลุ่มคว...

กระจายอำนาจการศึกษา แบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ประเทศไทยผ่านการปฏิรูปการศึกษามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเดินทางอันยาวนานของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงปัจจุบัน จากยุคที่โรงเรียนอยู่ภาย...

บทความ : โรงเรียนที่หายไป โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ปี 2561 ประเทศไทยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,112 โรง กว่าครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,089 โรง คิดเป็...

เมื่อเด็กส่งเสียง

“ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง          ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย   สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” วรรคทองของบทกวีเพลงเถื่อนแห่งสถา...

สิทธิการเล่น : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

พ่อแม่ใช้ไอแพดเลี้ยงลูกไม่ให้ซน สร้างสมาธิสั้น ก้าวร้าว เด็กติดเกมเป็นอาการป่วยทางสังคม เด็กไม่ได้เล่นสัมผัสกับธรรมชาติ และเพื่อนวัยเดียวกัน สังค...

เด็กก้าวพลาด : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน-พจนา อาภานุรักษ์

จากรายงานสถิติการสำรวจการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 พบว่ามีการแจ้งดำเนินคด...

วันเด็ก…แก่นแท้คืออะไร โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน,พจนา อาภานุรักษ์

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” แล้ววันเด็กปีนี้ ประเทศไทยทำอะไรให้เด็กบ้าง? เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยคำว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ แต่เด็กจะ...

ท.ทหาร ฟังเสียงเด็ก โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่ยังคงถูกจับตามองในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบมากว่า 15...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน