หน้าแรก แท็ก พรพระราชทาน

แท็ก: พรพระราชทาน

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร ส.ค.ส.2564 ‘ปีฉลูวัวใจดี’

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร ส.ค.ส.2564 'ปีฉลูวัวใจดี' เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช...

‘ดร.สุเมธ’ แนะผู้สูงวัยน้อมนำพระราชดำรัส ‘ในหลวงร.9’ เผยพรพระราชทานสุดท้าย ‘งานยังไม่เสร็จ’

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ 16 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สถาบันวิจัยระบบ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน