หน้าแรก แท็ก พระพุทธองค์

แท็ก: พระพุทธองค์

ความอยากได้ในสัมผัส : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ความอยากได้ในสัมผัส : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

พระภิกษุในธรรมวินัยต้องถือพรหมจรรย์ที่มีระยะห่างจากการสัมผัสของเพศตรงข้าม ผู้ที่ยังเสน่หาและกระหายในทางกามมักจำต้องลาสิกขาก่อนเวลา แห่งที่ของพระภิกษุค...

มาฆบูชา : โดย ทวี ผลสมภพ

คําว่ามาฆะ แปลว่า เดือนสาม บูชา แปลว่า การบูชา รวมทั้งสองศัพท์เข้าด้วยกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือนสาม การบูชาในเดือนสามมีประวัติอันเนื่องมาจากสองเหตุกา...

เหตุเกิดที่ กุสินารา : โดย ประสิทธิ์ พฤกษาจารสิริ

ภายหลังจากองค์พระศาสดาได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณแล้ว พระพุทธองค์ได้ออกเทศนาสั่งสอนไปทั่วแคว้นชมพูทวีป ระหว่างนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงใช้สถานที่หลายแห่งเป็นท...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน