หน้าแรก แท็ก พระพุทธเจ้า

แท็ก: พระพุทธเจ้า

มรรคและอริยมรรค : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

มรรคและอริยมรรค : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

อริยมรรคอันมีองค์แปดจำแนกได้เป็น 3 ส่วนคือศีล สมาธิและปัญญาและเรียกอีกอย่างว่า “อริยอัฏฐังคิกมรรค” สติปัฏฐานหรือโพธิปักขิยธรรมเป็นทางสายเดียวที่จะนำไป...

เมื่อศิลปะไต่เส้นศรัทธา จาก’ภิกษุสันดานกา’ ถึง’พระพุทธอุลตร้าแมน’

เดือดปุดๆ ชนิดที่ฉุดรั้งอุณหภูมิไว้ไม่อยู่ สำหรับประเด็นฮอตสุดขีดฝ่าใจกลางพายุแห่งพุทธสาวก สาวิกา และวงการสงฆ์ เมื่อนักศึกษาหญิง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา...

สถานีคิดเลขที่12 : พระพุทธรูปอุลตร้าแมน : โดย ปราปต์ บุนปาน

ความสัมพันธ์ระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่ “อุลตร้าแมน” กับ “พระพุทธรูป” หรือ “พระพุทธศาสนา” นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือมิได้เพิ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันสองวันมานี...

รู้ทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ : โดย พระไพศาล วิสาโล

เวลาเจอแดดร้อน หลายคนก็จะรู้สึกทุกข์ แต่ถ้าถามว่าอะไรที่กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้ หลายคนตอบว่าทุกข์กาย โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับอากาศร้อน แต่ถามว่านอกจากท...

มงคลเมือง 9 : โดย ทวี ผลสมภพ

ได้กล่าวถึงความเป็นมงคลเมืองของลพบุรีมาแล้ว 8 ตอน ใน 8 ตอนนั้น ได้กล่าวถึงข้อที่ควรสงสัย และชวนให้ค้นหาความจริงในเรื่องนี้ 5 ประการ ตามที่ได้กล่าวมาแล...

มงคลเมือง 8 : โดย ทวี ผลสมภพ

ความเป็นมงคลเมืองของจังหวัดลพบุรี อันเนื่องมาจากพระพุทธองค์เสด็จมาประกาศพุทธศาสนา และประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่ยอดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดล...

วันมาฆบูชาหัวใจพระพุทธศาสนา

เหตุใดจึงเรียกวันมาฆบูชาว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ หมายความว่า หัวข้ออันประเสริฐเป็นไปเพื่...

มงคลเมือง 5 : โดย ทวี ผลสมภพ

ขอย้อนกลับไปพูดถึงความหมายของคำว่ามงคลเมือง เพื่อให้ความต่อเนื่องกัน กับมงคลเมือง 5 คำว่ามงคลเมือง หมายถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่เ...

อยากเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งใกล้เข้ามา นักการเมืองดีใจ ที่ประเทศจะกลับเข้าสู่บรรยากาศการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเองก็ดีใจ ที่จะได้มีโอกาสกาบัตรเลือกผู้ปกครองบ้านเ...

วิสาขบูชา : สู่การแก้ปัญหาสังคมโลกอย่างยั่งยืน : โดย รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง

1.ความเป็นมาของวันวิสาขบูชา : วันวิสาขบูชาเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา หมายความว่า หากไม่มีวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชาก็เกิดขึ้นไม่ได้ ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน