วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
หน้าแรก แท็ก พระรถเมรี

แท็ก: พระรถเมรี

สุจิตต์ วงษ์เทศ: พระสุธน มโนห์รา ภาคจบของพระรถ เมรี วรรณกรรมลุ่มน้ำโขงเลื่อนลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงภาคใต้

พระสธุน มโนห์รา เป็นภาคจบที่กลับชาติมาเกิดของเรื่องพระรถ เมรี แล้วเล่นละคร จนได้รับยกย่องเป็นยอดนิยมของชาวบ้านยุคอยุธยาและยุคต่อมา นับเป็นวรรณกรรมลุ่ม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระรถ เมรี ตำานานบรรพชนลาว ละครยอดนิยมของชาวบ้านยุคอยุธยา

พระรถ เมรี เป็นตำนานบรรพชนลาว (ล้านช้าง) มีจดไว้ในต้นเรื่องพงศาวดารล้านช้าง “ลาวถึงไหน พระรถเมรีถึงนั่น” เป็นคำอธิบายว่าพระรถ เมรี เป็นตำนาน บรรพชนลา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองพระรถ อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี มีตำนานบรรพชนลาวเรื่องพระรถ เมรี

อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี มีเมืองโบราณอายุราวหลัง พ.ศ. 1000 ยุคทวารวดี ชื่อเมืองแท้จริงว่าอะไร? ไม่พบหลักฐาน แต่กลุ่มลาวลุ่มน้ำโขงที่อพยพครัวมาอยู่ใหม่สม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระรถ เมรี, สุธน มโนห์รา ละครชาวบ้านเก่าสุด ยุคอยุธยา

ละครชาวบ้านเก่าสุดยุคอยุธยา ราว 500 ปีมาแล้ว ได้แก่ พระรถ เมรี กับพระสุธน มโนห์รา มีคนนิยมชมชอบมากที่สุดตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 2000 เพราะละครทั้ง 2 เรื่...

‘อยุธยายศล่มแล้ว’ สุจิตต์ วงษ์เทศ ชี้พินาศเพราะการศึกษาไทยไม่มี “ประวัติศาสตร์สังคม”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดบรรยายหัวข้อ "เปิดกรุละครกรุงศรี เรื่องพระรถเมรี และพระ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน