หน้าแรก แท็ก พระราชทานถุงยังชีพ

แท็ก: พระราชทานถุงยังชีพ

‘ฟ้าหญิง’ รับสั่ง ‘ในหลวง’ ทรงห่วงผู้ประสบอุทกภัย พระราชทานกำลังใจ ‘ให้สู้’

เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 28 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมา...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องนอน แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยคลองเตย

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 4 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาน...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำตามลำน้ำยม และลำน้ำน่านจากจังหวัดสุโ...

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร จ.ยโสธร-มุกดาหาร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิด...

ร.10 พระราชทานถุงยังชีพ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.อุดร-ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลา...

ร.10 พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน