วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 18 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 17 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เฮลเลนิก เนื่องในวันเอกราชของสาธารณรัฐ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เฮลเลนิก เนื่องในวันเอกราชของสาธารณรัฐ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยปธน.จีน เหตุเครื่องบินตก

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยปธน.จีน เหตุเครื่องบินตก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อค...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.บัลแกเรีย เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.บัลแกเรีย เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นทรงอำนวยพรประธานาธิบดีคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นทรงอำนวยพรประธานาธิบดีคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ลิทัวเนีย เนื่องในวันฟื้นฟูสาธารณรัฐ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ลิทัวเนีย เนื่องในวันฟื้นฟูสาธารณรัฐ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

สิ้น ‘สมบัติ เมทะนี’ พระเอกตลอดกาล