หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติบัลแกเรีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำน...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานคณะปธน.บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานคณะปธน.บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล 'เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต' ในโอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เอสโตเนีย เนื่องในวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เอสโตเนีย เนื่องในวันเอกราช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.อาร์เจนตินา ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตปธน.อาร์เจนตินา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราช สาธารณรัฐคอซอวอ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราช สาธารณรัฐคอซอวอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อควา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ลิทัวเนีย เนื่องในวันฟื้นฟูสาธารณรัฐ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ลิทัวเนีย เนื่องในวันฟื้นฟูสาธารณรัฐ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้...
พระราชสาส์น

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย-อินเดีย

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันออสเตรเลีย-อินเดีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน