หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวงร.10 ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึง ปธน.รัสเซีย – โคลอมเบีย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ...
พระราชสาส์น

ในหลวง ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในโอกาสสาบานตนเป็นปธน.สหรัฐ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (Mr.Donald J. Trump) ...
พระราชสาส์น

‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ‘สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย’

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสุลต่านมูฮั...
พระราชสาส์น

ในหลวงร.10 ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยถึงปธน.อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังปร...
พระราชสาส์น

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.อิสราเอล “ชิมอน เปเรส” ถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราช...
พระราชสาส์น

“ในหลวง” ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.อิตาลีถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราช...
พระราชสาส์น

‘ในหลวง-ราชินี’ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยปธน.อุซเบกิสถานถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราช...
พระราชสาส์น

‘ในหลวง-ราชินี’ ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยถึงปธน.อิตาลี-เมียนมาร์หลังเหตุแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระรา...
พระราชสาส์น

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย “ปธน.สิงคโปร์”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐส...
พระราชสาส์น

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีโจมตีสถานบันเทิง สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงควา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน