วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
หน้าแรก แท็ก พัฒนาครู

แท็ก: พัฒนาครู

คูปองครู นวัตกรรมใหม่พัฒนาครู อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ช่วงนี้มีการถกเถียงเรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าจะดำเนินการกันอย่างไร แต่ผู้รับผิดชอบอย่าลืมคำนึงถึงสิทธิและโอกาสขอ...

การศึกษาไทย..เหตุใด..ยังไม่ถึงอินเตอร์ : โดย ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร

การให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่พลเมืองทุกคนในประเทศ เป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพในอนาคตโดยตรง และยังเป็นการสร้างความ...

เครื่องมือพัฒนาครูไทย ‘Professional Learning Community’ ยกระดับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

"สิงคโปร์" นับเป็นเมืองที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา เป็นแม่แบบและเป็นแหล่งรวมของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน