หน้าแรก แท็ก พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

แท็ก: พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

คืนชีวิตไม้สาละวิน จากของกลางสู่พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (คลิป)

คืนชีวิตไม้สาละวิน จากของกลางสู่พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ตามรอยไม้ของกลางคดีป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน จากคดีประวัติศาตร์เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ขั้นตอน...

ไม้ของกลาง สร้างพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม รุ่น สู่รุ่น (ชมคลิป)

ไม้ของกลาง สร้างพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม รุ่น สู่รุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีเป้าหม...

ปลัด ทส. นำประชุม คกก.สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

ปลัด ทส. นำประชุม คกก.สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 วันที่ 29 เมษายน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต...

กรมป่าไม้มอบไม้ของกลางของแผ่นดิน สร้าง “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” ถวาย ร.9

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน