หน้าแรก แท็ก พุทธศักราช

แท็ก: พุทธศักราช

วิสาขบูชา : สู่การแก้ปัญหาสังคมโลกอย่างยั่งยืน : โดย รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง

1.ความเป็นมาของวันวิสาขบูชา : วันวิสาขบูชาเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา หมายความว่า หากไม่มีวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชาก็เกิดขึ้นไม่ได้ ...

ศักราชกับการขึ้นปีใหม่ของไทย : โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ศักราช หมายถึง ระยะเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปีๆ ไป ก่อนที่ประเทศไทยจ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน