วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก แท็ก ภคพร วัฒนดำรงค์

แท็ก: ภคพร วัฒนดำรงค์

เศรษฐกิจจังหวัดที่อิงฐานการเกษตรสูง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ภคพร วัฒนดำรงค์ เมรดี อินอ่อน

เป็นที่ทราบดีว่าการผลิตสาขาเกษตรลดความสำคัญลงไปมากใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 8 ในภาพรวม (ณ ปี 2561)...
การจัดการบ้านเมืองอย่างชาญฉลาด

การจัดการบ้านเมืองอย่างชาญฉลาด

การจัดการบ้านเมืองอย่างชาญฉลาด : โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พิชิต รัชตพิบุลภพ และภคพร วัฒนดำรงค์ ความตื่นตัวของการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างชาญฉลาด ห...

คนว่างงานและการใช้สิทธิประกันสังคม โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ภคพร วัฒนดำรงค์

กองทุนประกันสังคม นอกจากเป็นระบบจัดการขนาดใหญ่ที่สร้างหลักประกันให้ผู้ใช้แรงงานไทยจำนวนมากกว่าสิบล้านราย ทำให้เกิดกองทุนทางการเงินขนาดใหญ่ของประเทศ ยั...

การจ้างงานและอุตสาหกรรมขาลง โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ,ภคพร วัฒนดำรงค์, สมบัติ เหสกุล

1.ว่ากันว่า เทคโนโลยีในยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางบวกและลบ สอดคล้องกับข้อสังเกตที่ว่า “การสร้างสรรค์มีผลทำลาย” (destructive creat...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน