วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
หน้าแรก แท็ก ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

แท็ก: ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

อย.เตือนอย่าเชื่อ หยุดแชร์! แซ่วี Method รักษาโควิด-19

อย.เตือนอย่าเชื่อ หยุดแชร์! แซ่วี Method รักษาโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน