วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
หน้าแรก แท็ก มนุษยศาสตร์

แท็ก: มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

การศึกษาในปัจจุบันถ้าแบ่งการเรียนรู้อย่างเข้าใจง่ายๆ คือ การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ แม้ขณะนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความโดดเด่น แต่ม...

‘มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์’ ศาสตร์ที่ไม่จำเป็นกับชาติแล้ว จริงหรือ?

เป็นประเด็นที่มีความแรงร้อน แม้ว่าจะทอดเวลามานานพอสมควรกับกรณีที่ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังจะถูกยุบให้เหลือเพียงแค่สาขาวิชา ทำให้ คมกฤช อุ...

เผด็จการที่ไหนๆ ก็แทรกแซงงานสร้างสรรค์มนุษยศาสตร์

ปรับปรุงจากบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่อง วิพากษ์มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์วิพากษ์ - น้ำยามนุษยศาสตร์ในสังคมไทย เผด็จการที่ไหนๆ ก็แทรกแซงงา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน