วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
หน้าแรก แท็ก มหายาน

แท็ก: มหายาน

สุจิตต์ วงษ์เทศ : รัฐสุโขทัยเปลี่ยนนโยบายการเมือง-การค้า ดูจากทิ้งมหายาน เปลี่ยนไปยกย่องเถรวาท

รัฐสุโขทัยเปลี่ยนนโยบายการเมือง-การค้า เพราะเลิกนับถือพุทธมหายานจากรัฐละโว้ แล้วเปลี่ยนไปยกย่องพุทธเถรวาทจากรัฐมอญ (ที่ได้จากลังกา) มีผู้ตั้งข้อสังเก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ รัฐพุทธมหายานเก่าสุดในสุวรรณภูมิ

ประติมากรรมสำริดประโคนชัย มีจำนวนหนึ่งถูกลักลอบจาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ไปอยู่ยุโรปและอเมริกา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดเสวนาวิชาการ ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test