หน้าแรก แท็ก ระบบการศึกษา

แท็ก: ระบบการศึกษา

ย่ำไปในดงเพลง : What Did You Learn In School Today ? เพลง‘สรรเสริญ’ระบบการศึกษา : โดย เขบ็ดหัวโต

ย่ำไปในดงเพลง : What Did You Learn In School Today ? เพลง‘สรรเสริญ’ระบบการศึกษา : โดย เขบ็ดหัวโต

ย่ำไปในดงเพลง : What Did You Learn In School Today ? เพลง‘สรรเสริญ’ระบบการศึกษา : โดย เขบ็ดหัวโต สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา อ่านข่าว “พิสดาร” ในแวด...
บทนำ : ระบบการศึกษา

บทนำ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ระบบการศึกษา

บทนำ : ระบบการศึกษา โรงเรียนจะเปิดเทอมอีกครั้ง ภายใต้มาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเชื่อกันว่าจะมาเร่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีของสัง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : กึ่งดิบกึ่งดี ลูกผีลูกคน การศึกษาไทย ในโลกอนาคต

"เรามีระบบการศึกษาที่ลอกเลียนระบบการศึกษามวลชนแบบตะวันตกทุกอย่าง แต่เนื้อหาข้างในด้านการเรียนการสอน กลับย้อนกลับไปเหมือนการศึกษาในสมัยโบราณ" นิธ...

ความคุ้มค่าของระบบการศึกษา : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ระบบการศึกษาของไทยถูกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปมาเนิ่นนานแล้ว ความล่าช้าที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความล...

คอลัมน์ โลกสองวัย : คือองค์ความรู้ใหม่

ระบบการศึกษาปกติ ตั้งแต่เด็กเล็ก หรือปฐมวัยศึกษาถึงปริญญาเอก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์พัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอน ตามอายุและพัฒนาการของสมอง มีหลักวิชาก...

ถ้าการลด ละ เลิก การเรียนแบบเก่าจะดีกว่าไหม ถ้าได้ทำตามฝันของวัยรุ่นและครอบครัวให้สำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ โมเดลที่จะฉีกกรอบระบบการศึกษา

"เรียนไปแล้วเอาไปใช้งานจริงได้แค่ไหน?" น่าจะเป็นคำถามที่ผู้ผ่านการศึกษาในไทยตั้งคำถามในใจมาตลอด ปฏิรูปกันก็หลายครั้ง แต่เชื่อว่าคำถามนี้ยังคงอยู่ใน...

การสอบวัดผลการศึกษาของสิงคโปร์ ไม่สะท้อนคุณค่าแท้ของระบบการศึกษา : โดย ดำรง ลีนานุรักษ์

ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาพอสมควร หลังผลการสอบวัดผลระดับโลกที่มีชื่อย่อว่า PISA ที่จัดดำเนินการใน 72 ประเทศ โดย OECD ที่ไทยเราได้ผลลำดับที่ห้าสิบกว่า...

ระบบการเรียนใหม่

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนเปิดภาคเรียนใหม่ของน้องหนู ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก (เปิดก่อนหน้านี้) และตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเริ่มการศึกษาภาคบังคับ คือตั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน