หน้าแรก แท็ก ระบบการเลือกตั้ง

แท็ก: ระบบการเลือกตั้ง

เดินหน้าชน : ยุบ ‘เพื่อไทย-ก้าวไกล’

คอลัมน์เดินหน้าชน : ยุบ ‘เพื่อไทย-ก้าวไกล’ โดย โกนจา รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 มีการโปรดเกล้าฯและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร...

การปฏิรูประบบการเลือกตั้งของไทยกับการคาดการณ์ที่ผิดพลาด : โดย เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ระบบการเลือกตั้งมีผลต่อระบบพรรคการเมือง เพราะทำให้เกิดการแพ้-ชนะกันในสภา และมีผลรวมต่อการเมืองการปกครองในภายหลังด้วย การปฏิรูปการเมืองจึงต้องปฏิรูปการ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน