หน้าแรก แท็ก รัชดา โชติพานิช

แท็ก: รัชดา โชติพานิช

นามถนนในพระราชวังดุสิตที่เปลี่ยนไป : โดย บัณฑิต จุลาสัย-รัชดา โชติพานิช

นอกจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการวางแผนการสร้างพระราชวังดุสิต เพื่อให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ ไม่ว่า...

เขตประทุมวัน : โดย บัณฑิต จุลาสัย และ รัชดา โชติพานิช

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่ในเขตปทุมวัน มีฐานะเป็นเพียงตำบลประทุมวัน ในอำเภอสามเพ็งเท่านั้น ต่อมาจึงได้ยกระดับเป็นหนึ่งใ...

หม่อนไหม ในพระราชวังดุสิต : โดย บัณฑิต จุลาสัย รัชดา โชติพานิช

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า พระราชวังดุสิต หรือสวนดุสิต เป็นปฐมบทของไทยสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน รวมไปถึงว...

จามจุรีพระราชทาน กุ้งก้ามกรามพระราชดำริ : โดย บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

หนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ คือการนำต้นจามจุรี เข้ามาปลูกในกรุงเทพฯ สร้างความเขียวขจีและความร่มร...

เขต หลวง สาทร ราชายุกต์ : โดย บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

เขตสาทร เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบสิบตารางกิโลเมตร เป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน มีอาคารขนาดใหญ่แล...

พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต : โดย บัณฑิต จุลาสัย – รัชดา โชติพานิช

ณบริเวณกลางลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ของ...

เขต พระ ราชเทวี โดย:ปริญญา ตรีน้อยใส รัชดา โชติพานิช

ราชเทวี เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอดุสิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลถนนพญาไท ตำบลถนนเ...

เปิดบ้านช่างหล่อหลวง สืบต้นทาง เครื่องประดับพระเมรุมาศ และของที่ระลึกงานพระศพ’พระนางเรือล่ม’

งานพระบรมศพเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ต้องกระทำอย่างสมพระเกียรติ ทั้งเครื่องประกอบพระ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน