วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘สุวัจน์ ลิปตพัลลภ’ นั่งนายกสภา มรภ.นครราชสีมาอีกสมัย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามที่ได้มีพระบรมราชโ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีพระบรมราชโองการโปรด...

พระบรมราชโองการฯ ให้โอนราบที่1 และ 11 ไปหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ก.ย.เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง "พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย ก...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนด “ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ลงนามท้ายประกาศโดย นุรักษ์ มาประณี...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประธานศาลฎีกา” คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเรื่อง "แต่งตั้งประธานศาลฎีกา" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม...

“ราชกิจจาฯ” ออกประกาศกสช.เรื่อง แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ 2562 มีผลบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่...

พระบรมราชโองการพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 14 ส.ค.เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออก ประกาศเรื่อง "พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร...

พระบรมราชโองการ “พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง "พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลและแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเรื่อง "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง "ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test