หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘จันจิรา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นร้อยเอกหญิง และอีก 6 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'จันจิรา สิริวชิรภักดิ์' เป็นร้อยเอกหญิง และอีก 6 นาย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุ...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์-นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 34 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์-ตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 34 ราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนา...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6นาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร...

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ สยามนิสสันหนองคาย

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ สยามนิสสันหนองคาย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ท...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 103 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 103 ราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-อรสุมา ราชภักดิ์เสนี’ เป็น พันตรีหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-อรสุมา ราชภักดิ์เสนี' เป็น พันตรีหญิง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ทรงพ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 กุมภาพันธ์) เว็บไซต์ ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรง...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการ – 3 พื้นที่ควบคุม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการ - 3 พื้นที่ควบคุม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตํามควํามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชก...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารชั้นน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน