หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

เปิดรายชื่อ 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

เปิดรายชื่อ 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...

ราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิวเหลือ 5 ทุ่ม-ตี 3

ราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อกดาวน์ ลดเคอร์ฟิวเหลือ 5 ทุ่ม-ตี 3 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระร...

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 1 พ.ย. นี้

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 1 พ.ย. นี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสา...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชกา...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมอีก 40 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมอีก 40 นาย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข...

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนจนท.-บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสู้โควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนจนท.-บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสู้โควิด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่...

มีผลแล้ว ประกาศมหาดไทย ไฟเขียวนทท.ต่างชาติ อยู่ไทยสูงสุด 9 เดือน

มีผลแล้ว ประกาศมหาดไทย ไฟเขียวนทท.ต่างชาติ อยู่ไทยสูงสุด 9 เดือน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ...

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค. เมื่อวันที่ 30 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที...

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ  114 ราย

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ  114 ราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน