หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

เปิดราชกิจจานุเบกษา ครั้งสถาปนา “พระสาสนโสภณ” เป็น “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” สถิต ณ วัดราชบพิธ

ย้อนอ่าน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 18 ข 16 ธันวาคม 2552 พระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ข้อค...

กรมอุทยานฯ ขึ้นราคาค่าเข้า “เขาคิชฌกูฎ” รองรับประชาชนสักการะ “รอยพระพุทธบาท”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง การกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับบุคคลที่เข้...

ราชกิจจาฯบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.กองทุนกู้ยืมการศึกษา นายจ้างหักเงินเดือนคืนกองทุนได้

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ...

แรงงานเฮ ราชกิจจา ประกาศค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 12 อาชีพ “ช่างเชื่อมทิก” สูงสุดวันละ 600บาท

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ที่ลงน...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง รัตนาวุธ-วัชรกิติ-ดิสธร วัชโรทัย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.59 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ โดยมีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย...

ประกาศราชกิจจานุเบกษา กำหนด ‘ราคากลางยา’ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงนามโดย พลเรือเอกณรงค์...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์เวร 7 ราย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสั...

ราชกิจจาฯประกาศตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ยุบกระทรวงไอซีที

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยประกาศตั้ง "กระทรวงดิจิทัลเพื่อ...

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “พ.อ.พงศกรณ์” ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ปลอมหนังสือราชการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน