หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไน เมื่อวันที่ 30 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ให้หักเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ขรก.ท้องถิ่น

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ให้หักเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ขรก.ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง...

เหตุผล ‘สายใต้ใหม่’ ย้ายคืนที่เดิม เพราะเวนคืนที่ ขยายทางหลวง ถ.พุทธมณฑลสาย 1

เหตุผล 'สายใต้ใหม่' ย้ายคืนที่เดิม เพราะเวนคืนที่ ขยายทางหลวง ถ.พุทธมณฑลสาย 1 จากกรณีที่ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม มีแผนที่จะย้ายสถานีขน...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,339 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,339 ราย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ คว...

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอน...

ราชกิจจาฯ ประกาศต่ออายุ 14 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศต่ออายุ 14 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่ว...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ในหลวง โปรดเกล้าฯ คืน...

ราชกิจจาฯ ประกาศให้คนนามสกลดัง ‘บุณยเกียรติ’ ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศให้คนนามสกลดัง ‘บุณยเกียรติ’ ล้มละลาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย คือ นายพานิช บุณ...

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารชั้นสัญญาบัตร อีก 2 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารชั้นสัญญาบัตร อีก 2 ราย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมน...

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรี ฤทัต สิงห์ป้อม

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรี ฤทัต สิงห์ป้อม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนต...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน