หน้าแรก แท็ก ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แท็ก: ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม อว. เปิดจ้างงาน ปชช. 409 อัตราที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. เปิดจ้างงาน ปชช. 409 อัตราที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไล...

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ-นานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน